31 października Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich do udziału  w międzynarodowej akcji „Przerwa na czytanie”, która realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

w Gorzowie Wielkopolskim. Akcja jest skierowana do uczniów, nauczycieli, lokalnej społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

 

Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej i integracja środowiska lokalnego oraz wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi.

Organizatorzy zwrócili uwagę uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole i zachęcali do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

 

Wspólnie z innymi szkołami w Polsce i na świecie biliśmy rekord czytania. Czytaliśmy na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. Społeczność szkoły – uczniowie, nauczyciele i pozostałe chętne osoby czytały książki na korytarzu, na boisku szkolnym, na świetlicy itp. Najmłodszym uczniom stworzyliśmy strefy czytania, w których dzieciom głośno czytali koledzy z klas starszych – Maja Wilniewicz, Wiktoria Szpak, Marceli Barski, Karol Grzelec, Aleksander Kopyszka i Aleksander Krysiak.

 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki akcji. Ciekawe czy udało się pobić ubiegłoroczny rekord?

 

Czcionka
Kontrast