Skład rady pedagogicznej

edukacja wczesnoszkolna –  Olech Urszula,  Agnieszka Łakomiec, Małgorzata Dzięgo, Bożena Kowalczyk,
język polski –   Tokarska Urszula, Zabrocka-Weksej Beata, Żuchowski Sergiusz, Anna Zdeb-Bartkowiak
matematyka – Agnieszka Nowakowska, Tokarski Stanisław, Joanna Janusz, Żelazko Błażej
przyroda – Szczepańska Renata
historia – Mamrot Beata
język angielski – Mańkiewicz-Smolarek Agata, Mizuła Hanna, Ziętkiewicz Aleksandra
język niemiecki – Agnieszka Tomaszewicz
muzyka – Filip Świątkowski
plastyka – Emilia Łupicka
informatyka – Maria Religa, 
technika – Maria Religa
fizyka – Żelazko Błażej
chemia – Wioletta Michalska- Stępień
biologia – Wioletta Michalska- Stępień, Szczepańska Renata
geografia – Renata Szczepańska, Wełnińska Agnieszka
wiedza o społeczeństwie – Sergiusz Żuchowski
edukacja dla bezpieczeństwa – Agnieszka Tomaszewicz
wychowanie fizyczne – Aleksandra Kowalczyk, Dariusz Osicki, Podpora Janusz, Szuryn Tomasz, Świebodzki Paweł
religia – s. Helena Szerszeń, Justyna Szpak
pedagog szkolny – Karla Świątkowska, Sulejewska Bożena
pedagog specjalny – Anna Osicka
biblioteka szkolna – Beata Zabrocka- Weksej, Szpakowska Małgorzata
świetlica szkolna – Łupicka Emilia, Szpak Justyna, Paweł Szpak, Dorota Reichert, Agnieszka Wełnińska, Filip Świątkowski
wychowanie do życia w rodzinie –  Dorota Reichert
logopedia – Edyta Rudzińska
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – Bożena Kowaczyk, Dorota Reichert
zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i emocjonalne – Karla Świątkowska
edukacja wspomagająca –  Anna Osicka,  Tokarska Elżbieta, Karla Świątkowska, 
doradztwo zawodowe – Agnieszka Wełnińska

Czcionka
Kontrast