Skład rady pedagogicznej

edukacja wczesnoszkolna – Katarzyna Kowalczyk, Olech Urszula, Tokarska Elżbieta, Agnieszka Łakomiec, Małgorzata Dzięgo, Bożena Kowalczyk,
język polski – Krynicka Aleksandra, Stempak Elżbieta, Tokarska Urszula, Zabrocka-Weksej Beata, Żuchowski Sergiusz
matematyka – Agnieszka Nowakowska, Tokarski Stanisław, Joanna Janusz, Żelazko Błażej
przyroda – Szczepańska Renata
historia – Mamrot Beata
język angielski – Mańkiewicz-Smolarek Agata, Mizuła Hanna, Ziętkiewicz Aleksandra
język niemiecki – Agnieszka Tomaszewicz
muzyka – Filip Świątkowski
plastyka – Emilia Łupicka, Kinga Dolatowska
informatyka – Maria Religa, Małgorzata Ciechanowicz, Katarzyna Kowalczyk, Joanna Janusz, Tokarski Stanisław
technika – Szpak Paweł
fizyka – Żelazko Błażej
chemia – Wioletta Michalska- Stępień
biologia – Wioletta Michalska- Stępień, Szczepańska Renata
geografia – Renata Szczepańska, Wełnińska Agnieszka
wiedza o społeczeństwie – Sergiusz Żuchowski
edukacja dla bezpieczeństwa – Piotr Świebodzki
wychowanie fizyczne – Aleksandra Kowalczyk, Dariusz Osicki, Podpora Janusz, Szuryn Tomasz, Świebodzki Paweł
nauczanie specjalne – Lulek Jadwiga
religia – s. Helena Szerszeń, Justyna Szpak
pedagog szkolny – Sulejewska Bożena
biblioteka szkolna – Beata Zabrocka- Weksej, Stempak Elżbieta, Szpakowska Małgorzata
świetlica szkolna – Łupicka Emilia, Świątkowska Karla, Małgorzata Smolicz, Bożena Kowalczyk, Małgorzata Dzięgo, Szczepańska Renata, Łakomiec Agnieszka, Olech Urszula, Sulejewska Bożena, Szpak Justyna, Świebodzki Piotr, Tokarska Elżbieta
wychowanie do życia w rodzinie – Tokarski Stanisław, Dorota Reichert
etyka – Osicka Anna
logopedia – Grażyna Hostyńska
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – Bożena Kowaczyk, Świątkowska Karla
zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i emocjonalne – Karla Świątkowska
edukacja wspomagająca – Ciechanowicz Małgorzata, Beata Czajka, Anna Osicka, Hostyńska Grażyna, Sulejewska Bożena, Tokarska Elżbieta, Karla Świątkowska, Szpakowska Małgorzata, Wokotrub Bożena
doradztwo zawodowe – Agnieszka Wełnińska
Czcionka
Kontrast