SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SU działa w oparciu o regulamin i harmonogram zadań uwzględniający kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, skupiający się wokół trzech obszarów:
1. rozwój samorządności i rozwiązywanie spraw uczniowskich oraz reprezentowanie uczniów w uroczystościach szkolnych i poza Szkołą,
2. działania charytatywne; wolontariat (akcje ogólnopolskie i w najbliższej okolicy na rzecz dzieci i potrzebujących),
3. kultura spędzania wolnego czasu (inicjowanie zabaw, przedstawień, akcji szkolnych).

Wybory do SU odbywają się corocznie na przełomie września i października. Poprzedza je kampania wyborcza i debata Gorące Krzesła- spotkanie kandydatów z trójkami klasowymi oraz dyrektorem Szkoły.
Siedzibą SU jest biblioteka szkolna, gdzie pieczę nad Samorządem sprawują panie: Elżbieta Stempak i Beata Zabrocka-Weksej. Samorząd wydaje gazetkę szkolną „Radar”.

W roku szkolnym 2021/2022 w składzie SU są:
Michalina Bzdek-Konopka kl. VI A
Olivia Czajkowska kl. VIII A
Julia Jurkowska kl. VIII A
Nel Rybczyńska kl. VIII B
Maja Wilniewicz kl. VI B

Czcionka
Kontrast