BIBLIOTEKA SZKOLNA

Rok szkolny 2021/2022
Godziny pracy biblioteki szkolnej
Poniedziałek 7.30- 14.30
Wtorek 7.30- 14.30
Środa 7.45-14.30
Czwartek 7.30- 15.00
Piątek 7.30-14.00
W bibliotece działa „Pogotowie naukowe” dla uczniów, którzy chcą odrobić prace domowe lub przygotować się do zajęć oraz poniedziałkowe i środowe spotkania od godz. 13.00 pod hasłem „Czytam sobie w bibliotece”. Od roku szkolnego 2014/ 2015 działa Klub Miłośników Ciekawej Książki, w którym sympatycy spotykają się co dwa tygodnie na dyskusjach o książkach. Klub działa w ramach Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego i kampanii społecznej „Ja Czytam” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Biblioteką opiekują się panie nauczycielki: mgr Beata Zabrocka-Weksej i mgr Elżbieta Stempak.
Czcionka
Kontrast