L.p       

Termin

Tematyka

Odpowiedzialni

Zebrania /dni otwarte

1.

15.09.2020                   

Organizacja nowego roku szkolnego. Zapoznanie z dokumentacją szkoły. Wybór Trójek Klasowych. Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021.

Zalecenia COVID – 19.

Sprawy różne.

wychowawca

Zebrania

2.

18.11.2020 r.

Informacjana temat zachowania i ocen bieżących.

wychowawca,

nauczyciele przedmiotów

Dni otwarte

3.

09.02.2021

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I semestr - wnioski do dalszej pracy.

Konsultacje z zakresu predyspozycji zawodowych w klasach VIII. Sprawy różne.

wychowawca

pedagog

Zebrania

4.

13.04.2021r.

Informacjana temat zachowania i ocen bieżących.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty.

wychowawca,

nauczyciele przedmiotów

Dni otwarte

5.

18.05.2021

Przypomnienie o zadach klasyfikacji.

Wnioski dopracy.

wychowawca

Zebrania