Czas pracy

Rok szkolny 2020/2021

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek 7.30- 14.30

Wtorek 7.30- 14.30

Środa 7.45-14.30

Czwartek 7.30- 15.00

Piątek 7.30-14.00

W bibliotece działa „Pogotowie naukowe” dla uczniów, którzy chcą odrobić prace domowe lub przygotować się do zajęć oraz  poniedziałkowe 
i środowe spotkania od godz. 13.00 pod hasłem „Czytam sobie w bibliotece”. Od roku szkolnego 2014/ 2015 działa Klub Miłośników Ciekawej Książki, w którym sympatycy spotykają się co dwa tygodnie na dyskusjach o książkach. Klub działa w ramach Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego i kampanii społecznej „Ja Czytam” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Biblioteką opiekują się panie nauczycielki: mgr Beata Zabrocka-Weksej i mgr Elżbieta Stempak.