W roku szkolnym 2018/2019 w szkole uczy się 470 uczniów w 21 oddziałach.

Opiekę dydaktyczno - wychowawczą nad uczniami sprawuje 48 nauczycieli.

Nauczyciele, którzy uczą w naszej szkole to:

edukacja wczesnoszkolna -  Ciechanowicz Małgorzata, Katarzyna Kowalczyk, Łukomska Bożena, Makowska Jolanta, Olech Urszula, Tokarska Elżbieta, Wokotrub Bożena, Agnieszka Łakomiec

język polski -  Krynicka Aleksandra, Smolarek Zofia, Tokarska Urszula

matematyka – Lehmann Joanna, Agnieszka Nowakowska, Tokarski Stanisław

przyroda – Szczepańska Renata, Małgorzata Szpakowska 

historia – Mamrot Beata, Marek Kowalski

język angielski - Mańkiewicz-Smolarek Agata, Mizuła Hanna, Ziętkiewicz Aleksandra

język niemiecki - Edyta Drabiszczak

muzyka – Filip Świątkowski

plastyka - Emilia Łupicka 

informatyka – Katarzyna Kowalczyk, Krzysztof Ciba  

technika – Krzysztof Ciba

fizyka - Andrzej Sawka

chemia - Wioletta Michalska- Stępień

biologia - Wioletta Michalska- Stępień

geografia - Renata Szczepańska

wiedza o społeczeństwie - Sergiusz Żuchowski

edukacja dla bezpieczeństwa -  Wojciech Kierzkowski

wychowanie fizyczne – Aleksandra Kowalczyk, Dariusz Osicki, Podpora Janusz, Szuryn Tomasz, Świebodzki Paweł

nauczanie specjalne – Lulek Jadwiga

religia – Ogorzałek Jolanta, s. Helena Szerszeń, ks. Andrzej Szewczyk

pedagog szkolny – Sulejewska Bożena

biblioteka szkolna – Beata Zabrocka- Weksej, Stempak Elżbieta

świetlica szkolna – Łupicka Emilia, Bartkowiak Anna, Świątkowska Karla, Małgorzata Smolicz, Bożena Kowalczyk, Tomasz Szuryn, Małgorzata Dzięgo

wychowanie do  życia w rodzinie - Ogorzałek Jolanta 

etyka - Osicka Anna

logopedia - Grażyna Hostyńska

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - Bożena Kowaczyk, Małgorzata Smolicz

edukacja wspomagająca - Ciechanowicz Małgorzata, Beata Czajka, Małgorzata Grzelak, Małgorzata Dzięgo, Anna Osicka

doradztwo zawodowe - Bożena Sulejewska