W roku szkolnym 2019/2020 w szkole opiekę dydaktyczno - wychowawczą nad uczniami sprawuje 53 nauczycieli.

Nauczyciele, którzy uczą w naszej szkole to:

edukacja wczesnoszkolna -   Katarzyna Kowalczyk, Makowska Jolanta, Olech Urszula, Tokarska Elżbieta, Agnieszka Łakomiec

język polski -  Krynicka Aleksandra, Smolarek Zofia, Stempak Elżbieta, Tokarska Urszula, Zabłocka-Weksej Beata, Żuchowski Sergiusz

matematyka – Lehmann Joanna, Agnieszka Nowakowska, Tokarski Stanisław, Joanna Janusz, Żelazko Błażej

przyroda – Szczepańska Renata 

historia – Mamrot Beata

język angielski - Mańkiewicz-Smolarek Agata, Mizuła Hanna, Ziętkiewicz Aleksandra

język niemiecki - Edyta Drabiszczak; Hryciów Małgorzata

muzyka – Filip Świątkowski

plastyka - Emilia Łupicka 

informatyka – Małgorzata Ciechanowicz, Katarzyna Kowalczyk, Krzysztof Ciba, Joanna Janusz, Tokarski Stanisław

technika – Krzysztof Ciba, Szpak Paweł

fizyka - Żelazko Błażej

chemia - Wioletta Michalska- Stępień

biologia - Wioletta Michalska- Stępień, Szczepańska Renata

geografia - Renata Szczepańska, Wełnińska Agnieszka

wiedza o społeczeństwie - Sergiusz Żuchowski

edukacja dla bezpieczeństwa -  Wojciech Kierzkowski

wychowanie fizyczne – Aleksandra Kowalczyk, Dariusz Osicki, Podpora Janusz, Szuryn Tomasz, Świebodzki Paweł, Wojciech Kierzkowski

nauczanie specjalne – Lulek Jadwiga

religia – Ogorzałek Jolanta, s. Helena Szerszeń, ks. Andrzej Szewczyk

pedagog szkolny – Sulejewska Bożena

biblioteka szkolna – Beata Zabrocka- Weksej, Stempak Elżbieta, Szpakowska Małgorzata

świetlica szkolna – Łupicka Emilia, Świątkowska Karla, Małgorzata Smolicz, Bożena Kowalczyk,  Małgorzata Dzięgo, Szczepańska Reanata, Łakomiec Agnieszka, Olech Urszula, Sulejewska Bożena, Szpak Justyna, Świebodzki Piotr, Tokarska Elżbieta

wychowanie do  życia w rodzinie -  Tokarski Stanisław

etyka - Osicka Anna

logopedia - Grażyna Hostyńska

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - Bożena Kowaczyk, Świątkowska Karla

zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i emocjonalne - Karla Świątkowska

edukacja wspomagająca - Ciechanowicz Małgorzata, Beata Czajka, Anna Osicka, Hostyńska Grażyna, Sulejewska Bożena, Tokarska Elżbieta, Karla Świątkowska, Szpakowska Małgorzata, Wokotrup Bożena

doradztwo zawodowe - Bożena Sulejewska