W roku szkolnym 2020/2021 w szkole opiekę dydaktyczno - wychowawczą nad uczniami sprawuje 53 nauczycieli.

Nauczyciele, którzy uczą w naszej szkole to:

edukacja wczesnoszkolna -   Katarzyna Kowalczyk, Makowska Jolanta, Olech Urszula, Tokarska Elżbieta, Agnieszka Łakomiec

język polski -  Krynicka Aleksandra, Stempak Elżbieta, Tokarska Urszula, Zabłocka-Weksej Beata, Żuchowski Sergiusz

matematyka – Lehmann Joanna, Agnieszka Nowakowska, Tokarski Stanisław, Joanna Janusz, Żelazko Błażej

przyroda – Szczepańska Renata 

historia – Mamrot Beata

język angielski - Mańkiewicz-Smolarek Agata, Mizuła Hanna, Ziętkiewicz Aleksandra

język niemiecki - Agnieszka Tomaszewicz

muzyka – Filip Świątkowski

plastyka - Emilia Łupicka 

informatyka – Maria Religa

technika – Szpak Paweł

fizyka - Żelazko Błażej

chemia - Wioletta Michalska- Stępień

biologia - Wioletta Michalska- Stępień, Szczepańska Renata, 

geografia - Renata Szczepańska, Wełnińska Agnieszka

wiedza o społeczeństwie - Sergiusz Żuchowski

edukacja dla bezpieczeństwa -  Wojciech Kierzkowski

wychowanie fizyczne – Aleksandra Kowalczyk, Dariusz Osicki, Podpora Janusz, Szuryn Tomasz, Świebodzki Paweł, 

nauczanie specjalne – Lulek Jadwiga

religia – Ogorzałek Jolanta, s. Helena Szerszeń, Justyna Szpak

pedagog szkolny – Sulejewska Bożena

biblioteka szkolna – Beata Zabrocka- Weksej, Stempak Elżbieta, Szpakowska Małgorzata

świetlica szkolna – Łupicka Emilia, Świątkowska Karla,  Łakomiec Agnieszka, Olech Urszula, Szpak Justyna, Świebodzki Piotr, Anna Zdeb-Bartkowiak

wychowanie do  życia w rodzinie -  Tokarski Stanisław

etyka - Osicka Anna

logopedia - Grażyna Hostyńska

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne - Bożena Kowaczyk, Świątkowska Karla

zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i emocjonalne - Karla Świątkowska

edukacja wspomagająca - Ciechanowicz Małgorzata, Beata Czajka, Anna Osicka, Hostyńska Grażyna, Sulejewska Bożena, Tokarska Elżbieta, Karla Świątkowska, Szpakowska Małgorzata, Wokotrup Bożena

doradztwo zawodowe - Agnieszka Wełnińska