Dyrektor
mgr Stanisław Tokarski 

Wicedyrektor
mgr Urszula Tokarska (odpowiedzialna za klasy IV-VIII)

Wicedyrektor 
mgr Małgorzata Ciechanowicz (odpowiedzialna za klasy I-III)