Administracją i księgowością w naszej szkole zajmują się panie:

Anna Szczur

Krystyna Ćmoch

Agata Basińska