Debata "Gorące Krzesła"

Tradycyjnie przed wyborami do SU kandydaci spotykają się z przedstawicielami z klas IV-VI na tzw. debacie Gorących Krzeseł, kiedy prezentują swoje programy i pomysły oraz odpowiadają na pytania. Takie spotkanie miało miejsce 30 września na 2. godz. lekcyjnej w bibliotece szkolnej. Pomysłów jest wiele, a wszyscy kandydaci zapewnili, że chcą pracować na rzecz społeczności szkolnej. Niektórzy z nich wiedzą, jak należy to robić, ponieważ pracowali w  poprzednim roku. Wybory już 4 października.