Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne - konkurs recytatorski


Dnia 13.04.2018 r w Szkole Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju odbyły się szkolne eliminacje 50.Regionalnego Turnieju Recytatorskiego,, Ptaki , ptaszki i ptaszęta polne”.

Głównym celem Turnieju jest poszerzanie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci

i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury , propagowanie wśród nich piękna

i kultury języka polskiego .

Uczestnicy Turnieju recytowali utwory pisarzy polskich, o dowolnej tematyce. Wybrane utwory były dostosowane do wieku dziecka i jego możliwości wykonawczych.

Recytatorów oceniało jury : PaniZofia Smolarek iPani Beata Zabrocka-Weksej .

W Turnieju wzięło udział 22 uczestników występujących w trzech kategoriach :

-,,Ptaszęta” – uczniowie klas I-III

-,,Ptaszki”- uczniowie klas IV-VI

-,,Ptaki ‘’- uczniowie klas VII

W kategorii ,,Ptaszęta ‘’wyróżniono :

Natalię Adamską z kl .IIc

Patryka Wiśniewskiego z kl.IIc

Miłosza Stępień z kl.IIIe

W kategorii ,,Ptaszki ‘’ wyróżnienia otrzymały :

Antonina Fiuk zkl.IV a

Aleksandra Wesołowskaz kl.IV b

W kategorii ,,Ptaki ‘’ wyróżnienia otrzymały:

Hanna Frączak z kl.VII a

Maja Masłowska z kl.VII a

Eliminacje miejsko-gminne odbędąsię 23.04.2018 rw Kinie Goplanao godz. 10.00

Gratulujemy uczestnikom konkursu .

Organizatorzy: U.Olech , A.Łakomiec