Uroczystości katyńskie 

18 września 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym w Połczynie-Zdroju odbyła się msza święta upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskich. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, chóru mieszanego Cantus, uczniów, nauczycieli, mieszkańców miasta                         i gminy Połczyn- Zdrój.  

Odczytano Apel Pamięci, a następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem zamordowanych na Wschodzie.