Szkolna scena talentów

 „ Szkolna scena talentów”

Dnia 23.11.2016 r. w świetlicy PSP nr 1 w Połczynie-Zdroju odbył się drugi przegląd artystyczny pod nazwą „Szkolna scena talentów”. Jego celem było zaprezentowanie uczniowskich talentów oraz krzewienie wśród dzieci szeroko rozumianej twórczości artystycznej. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 48 uczniów klas I-VI, Chór PSP nr 1 oraz Klub Tańca „ Omen”- formacja dziecięca i formacja show dance. Widzowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji z zakresu plastyki, muzyki, recytacji, sportu i tańca.

Talentom uczniów przyglądało się jury w następującym składzie:

p. Emilia Majchrzak-Pondo -nauczycielka języka polskiego

p. Karla Świątkowska- nauczycielka, wychowawca świetlicy

p. Emilia Łupicka-nauczycielka plastyki

p. Filip Świątkowski- nauczyciel muzyki

p. Paweł Świebodzki- nauczyciel wychowania fizycznego

Finaliści szkolnego przeglądu będą mogli się zaprezentować szerszej publiczności podczas gali finałowej, która odbędzie się w marcu 2017r.

Wśród wyróżnionych w ten sposób uczniów znaleźli się:

 1. Aszyk Dalia – plastyka
 2. Chór Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju - śpiew
 3. Cychowska Emilia – gra na instrumencie
 4. Fiuk Antonina – gra na instrumencie i śpiew
 5. Fiuk Maria – gra na instrumencie i śpiew
 6. Halec Karolina - recytacja
 7. Kaczyńska Zuzanna - śpiew
 8. Klub Tańca „Omen”( formacja dziecięca i show dance) - taniec
 9. Korszyłowski Aleksander – recytacja i plastyka
 10. Kowalska Natalia – taniec współczesny
 11. Kucper Nina – gra na instrumencie
 12. Sołowicz Nikola – taniec współczesny
 13. Sołtysiak Stela – prace techniczne
 14. Tokarska Jagoda – śpiew
 15. Wilk Weronika – gra na instrumencie
 16. Zacholska Agata - plastyka
 17. Zachoszcz Aleksandra - recytacja

Od grudnia uczniowie ci rozpoczną ciężką pracę pod okiem organizatorów, którzy dołożą wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować swoich utalentowanych podopiecznych do wystąpienia przed społecznością Połczyna-Zdroju.

Emilia Majchrzak-Pondo