Rok Sienkiewicza

 Podsumowaliśmy Rok Sienkiewicza


Rok Henryka Sienkiewicza dobiega końca, więc w PSP Nr 1 w Połczynie-Zdroju nie przebiegł on bez echa.

Już od pierwszych dni października SU w nowym składzie, pod opieką bibliotekarzy B. Weksej i E. Stempak, rozpoczął mozolne próby przedstawienia. Uczniowie ćwiczyli
w czasie przerw, na lekcjach, a przede wszystkim po lekcjach. W czasie prób bywało poważnie, czasem wesoło, a zdarzało się, że bardzo nerwowo.

Summa summarum 25 listopada 2016 roku w piątek w bibliotece szkolnej wystawiono przedstawienie dla uczniów klas IV-VI. Sztuka nosiła tytuł: „Z Sienkiewiczem przez karty powieści” i rzeczywiście przeprowadziła widzów przez wybrane fragmenty utworów Henryka Sienkiewicza, prezentując jednocześnie jego najbardziej barwnych bohaterów. Na deskach szkolnej sceny pojawili się Kmicic i Wołodyjowski w dramatycznej scenie pojedynku, Krzyżacy i król Jagiełło w epickiej konfrontacji tuż przed bitwą, nie zabrakło Danusi
i Zbyszka, Ligii i Winicjusza, a nawet chimerycznego i szalonego Nerona.

Przez karty powieści Henryka Sienkiewicza przeprowadził publiczność z ogromną swobodą
i aktorskim zacięciem Aleksander Korszyłowski z Vc, a towarzyszył mu sam autor zagrany przez Huberta Wawrzaka z VId i znana wszystkim dzieciom Nel Rawlison- Oliwia Płoszaj z Va.

Po przedstawieniu odbył się quiz sprawdzający wiedzę o Henryku Sienkiewiczu zaprezentowaną w sztuce i okazało się, że wszystkie klasy zdały go na 6+. Być może w tym dniu bibliotekę szkolną odwiedziła wyjątkowa publiczność- uważna, zdyscyplinowana, po prostu dojrzała.


Pozostały skład trupy aktorskiej:


Bibliotekarz- Zofia Grzybowska Vc,

Kmicic- Wojciech Gajek Va ,

Wołodyjowski- Wojciech Biskup VIc,

Danusia- Alicja Wilniewicz, Martyna Cyganiak VIa,

Zbyszko- Nikola Sołowicz VIa,

Krzyżak 1- Alicja Górska VIa,

Krzyżak 2- Joanna Kupień Va,

Jagiełło- Wiktoria Rusek VId,

Neron- Hanna Frączak VIa,

Ligia – Martyna CyganiakVIa,

Winicjusz- Aleksandra Klimek Vc,

Staś- Natalia Gawrońska Vd