1 czerwca 2017 roku uczniowie z całej Polski (i nie tylko) czytali książki w wybranych miejscach.

Biblioteki, będące organizatorami akcji, udowodniły, że młodzież chce czytać. Wspólnie stworzyły masową akcję czytelniczą na niespotykaną dotąd skalę, która spotkała się z ogromnym entuzjazmem młodzieży.

W akcji wzięła również udział:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju

Miasto: Połczyn-Zdrój

Data przeprowadzenia akcji: 01.06.2017

Godziny przeprowadzenia akcji: 10:00- 10:15

Miejsce przeprowadzenia akcji: W szkole- świetlica szkolna, pracownie

Przebieg akcji:
Do akcji masowego czytania nasza Szkoła przystąpiła po raz drugi. Akcja została wcześniej rozpropagowana wśród społeczności szkolnej, a uczniowie przystąpili do niej ochoczo. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu jej właśnie o godz. 10:00 1 czerwca w czasie trwania 3. godz. lekcyjnej, a więc w warunkach naturalnych. Wszystkie klasy i nauczyciele wzięli w niej udział, przerywając zajęcia i przystępując do czytania przyniesionych, ulubionych książek. Nad przebiegiem czuwały nauczycielki biblioteki, które uwieczniły niektórych uczestników na zdjęciach.