Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie- Zdroju   w roku szkolnym 2020/2021

Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 10 września 2020 roku ukonstytuował się Zarząd Rady Rodziców w składzie:


Aneta Wasilewska - Przewodnicząca, tel. 796004240

Wiśniewska Aleksandra - Zastępca przewodniczącego

Fąfara Joanna - Sekretarz

Frączak Agnieszka - Członek

Hofman Marta - Członek

Jędrzejko Anna - Członek

Michnik Katarzyna - Członek

Siwek Izabela - Członek