Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie- Zdroju   w roku szkolnym 2019/ 2020

Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 10 września 2019 roku ukonstytuował się Zarząd Rady Rodziców w składzie:


Aneta Wasilewska - przewodnicząca

Aleksandra Wiśniewska - z-ca

Joanna Fąfara - sekretarz

Elżbieta Fogel

Katarzyna Gemza

Marta Hofman


Skład komisji rewizyjnej:

Paulina Bzdek - Paszkowska

Izabela Siwek - Zielińska

Katarzyna Michnik