Wielki test o świętach majowych

Wielki Test o Świętach Majowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju

18 maja 2018 r. klasy IV-VII wraz z nauczycielami zgromadziły się na 5. godz. lekcyjnej w dużej Sali gimnastycznej, gdzie odbył się zapowiadany jeszcze przed majówką Wielki Test o Świętach Majowych- 1 Maja, 2 Maja, 3 Maja- na wzór telewizyjnych ogólnopolskich testów. Każda klasa miała wytypować po dwóch swoich reprezentantów, którzy otrzymali materiały edukacyjne do testu. Całość multimedialną przygotował pan Stanisław Tokarski, nad oprawą muzyczną czuwał p. Filip Świątkowski, a konferansjerami byli uczniowie klasy VII b- Julek Słabkowski i Janek Nowakowski, którzy powitali publiczność i uczestników testu z poszczególnych klas, którzy w ramach przygotowań musieli opanować bardzo wiele faktów historycznych. Nad prawidłowością testu czuwało trzyosobowe jury w składzie: p. dyrektor Ewa Dunder, p. Beata Zabrocka-Weksej i p. Paweł Świebodzki.

Na początku wszyscy obejrzeli film animowany, który w błyskawiczny sposób opowiadał o historii Polski, potem uczestnicy testu zostali poinstruowani o udzielaniu odpowiedzi w ciągu 5 sekund poprzez uniesienie tabliczki z wybraną przez zespół odpowiedzią A, B, C lub D. Zaczęło się od Rundy Bonusowej, która miała charakter muzyczny, a 2 pytania prezentował chór szkolny pod kierunkiem p. F. Świątkowskiego. Należało rozpoznać- na podstawie fragmentów- pieśni Stanisława Moniuszki- jednego z ojców polskiej walki o niepodległość na niwie kultury. Chór szkolny przygotowuje się do obchodów Roku Moniuszkowskiego-2019 i pokazał część swojej pracy.

Następnie uczestnicy rywalizowali ze sobą w kolejnych 3 rundach zasadniczych, dotyczących 1 Maja- Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, 2 Maja- Święta Flagi Narodowej i 3 Maja- Święta uchwalenia Konstytucji. Pytania w rundach urozmaicane były krótkimi prezentacjami- slajdy i utwory muzyczne. Publiczność również mogła sprawdzić swoja wiedzę obok zagrzewania swoich zawodników. Ostatecznie po krótkiej dogrywce wygrały reprezentantki klasy VII a: Alicja Górska i Hanna Frączak. Drugie miejsce uzyskała reprezentacja V d: Dominik Czaja i Miłosz Sikora, a trzecie dziewczęta z VII b: Daria Czaja i Iga Trafna. Wszystkie reprezentacje klasowe prezentowały wyrównany poziom i wszyscy uczniowie biorący udział w teście otrzymają nagrody w postaci cząstkowej oceny celującej z historii o wadze 10, co potwierdziła p. Beata Mamrot- nauczycielka historii, zwyciężczynie: Alicja i Hania otrzymały dyplomy oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców- karnety na 6 wejść do kina Goplana. Gratulujemy Wygranym i pomysłodawcy Wielkiego Testu- p. Stanisławowi Tokarskiemu. Taka duża impreza szkolna obok waloru edukacyjnego świetnie integruje społeczność szkolną.

Oprac. „Radar”, Elżbieta Stempak