Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. zachodniopomorskiego

 We wtorek, tj. 27 września br., na terenie naszej placówki odbył się szkolny etap Konkursu Języka Polskiego. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas piątych i szóstych. Konkurs rozpoczął się punktualnie o godzinie 8.30, a uczestnicy mieli 60 minut na wykonanie 13 zadań. Test składał się z dwóch części: literacko-językowej oraz wypracowania, w którym należało napisać list oficjalny do dyrektora teatru. Najwięcej punktów zdobyły: Hanna Frączak, Alicja Górska, Kinga Marcinkiewicz i Hanna Górska. Uczennice te zakwalifikowały się tym samym do etapu rejonowego, który odbędzie się w terminie do 2 grudnia br. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu.