Dokumenty obowiązujące w  Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Połczynie- Zdroju