DZIENNIK ELEKTRONICZNY - LOGOWANIE:

Wyjaśnienia dotyczące zasady działania dziennika elektronicznego:

DZIENNIK ELEKTRONICZNY - DOKUMENTY

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) - ujednolicony tekst rozporządzenia wg stanu na 1 września 2010 r.:

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/dokumenta...

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) - tekst jednolity:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971330883...