Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych:

11.10.2019 r.

2-3.01.2020 r.

21-23.04.2020 r.

12.06.2020 r.

25.06.2020 r.